Best Poster Award

10 winners ordered by poster number:

  • P02 - Chen-Tsung Huang
  • P03 - Wen-Hsuan Yu
  • P04 - Pei-Chun Lu
  • P06 - Jian-Kai Wang
  • P09 - Meng-Kai Chou
  • P15 - Hsin-Yi Wu
  • P19 - Hsin-Yi Chang
  • P20 - Baby Rorielyn T. Dimayacyac-Esleta
  • P30 - Ssu-An Chen
  • P32 - Tai-Du Lin

Congratulations!

IMPORTANT DATES
Submission OpenJuly 1, 2014
Registration OpenAug. 15, 2014
Submission CloseOct. 24, 2014
Registration CloseOct. 24, 2014
TPS2014 ConferenceNov. 11-12, 2014
TPS2014 FLYER
SPONSORS
QR Code: URL of current page
QR Code: URL of current page poster_award_winners (generated for current page)