Postdoc

張怡雯 Yi-Wen Chang
(16-)
Cancer Research
iwen90322@gmail.com

張海妍 Chantal Hoi Yin Cheung
(18-)
Cancer Research


PhD students

黃振綜 Chen-Tsung Huang
(12- BEBI)
Computational biology
Integrative analysis in medical research
Drug discovery

鄞偈帆
(14- MCB)
Cancer Research


游文萱 Wen-Hsuan Yu
(15- BEBI w/ Prof. Huang; 13-15 YM BMI ms)陳凱普
(15- BEBI; 13-15 BEBI ms)王薇瑄 Wei-Hsuan Wang
(15-GSB, 14- 15 GSB ms)
weihsuan15@gmail.com


謝巧慧 Hsieh, ChiaoHui
(15-MCB, 14-15 MCB ms)
ab032808@hotmail.com.tw


高翊竣 Yi-Chun Kao
(17- LS, 16-17 LS ms)
f05b21013@ntu.edu.tw


游佩蓁 Pei-Chen Yu
(18- MCB)MS students

廖玉潔
(17- MCB)張乃文
(17- MCB)王嘉琪
(17- MCB)李偉豪
(17- MCB)蔡漢萱
(17- LS)張皓鈞
(18- BEBI)范雅智 Ya-Chih Fan
(18- MCB)Undergraduates

李律 Albert L. Lee
(18- School of Medicine, Taipei Medical University)Alumni

 • 李文琦 Wen-Chi Lee (16-19 MCB ms)
 • 蔡依庭 Yi-Ting Tsai (17-18 LS)
 • 張海妍 Chantal Hoi Yin Cheung (12-18 MCB phd)
 • 唐承緯 Cheng-Wei Tang (16-18 MCB ms)
 • 侯恁慈 Jen-Tzu Hou (16-18 MCB ms)
 • 林詩涵 Shih-Han Lin (16-18 MCB ms)
 • 張皓鈞 (16-18 BST)
 • 孫珮文 (16-18 BST)
 • 李承翰 (14-17 School of Medicine)
 • 許家郎 Chia-Lang Hsu (12-17 postdoc)
 • 李佳憲 Chia-Hsien Lee (12-17 BEBI PhD; 10-12 BEBI ms; 08-10 LS bs)
 • 鍾昀憲 (15-17 LS ms)
 • 吳長勳 (15-17 LS ms)
 • 黃鼎育 Ding-Yu Huang (15-17 MCB ms)
 • 楊紫文 (15-17 MCB ms)
 • 洪詣軒 Yi-Hsuan Hung (15-17 MCB ms)
 • 陳旻君 Min Chun Chen (15-17 MCB ms)
 • 柯逵悅 (13-17 GSB ms)
 • James Winkler ( Aug 15-Jan 16, Fulbright Postdoctoral; June-Aug 14, Visiting student from Texas A&M)
 • Keesha Erickson (June-Aug 16, Visiting student from University of Colorado-Boulder)
 • 周蒂 Ti Chou (14-16 BST, Johns Hopkins University)
 • 錢昕 (14-16 School of Medicine)
 • 鄭辰彥 Norton Cheng (14-16 LS ms)
 • 侯君里 Chun-Li Hou (14-16 MCB ms)
 • 林采羭 Tsai-Yu Lin (14-16 LS ms)
 • 陳允芃 (14-16 BEBI ms)
 • 陳湘鈞 Xiang-Jun Chen (14-16 MCB ms)
 • 崔昭胤 (13-15 MCB ms, 11-13 LS)
 • 郭子霆 (13-15 MCB ms)
 • 高士傑 (13-15 MCB ms)
 • 張曉婷 (13-15 MCB ms)
 • 陳瑋庭 (13-15 LS ms)
 • 王建凱 (13-15 GSB ms)
 • 陳龍輝 Chen Long-Huei (14-15 EE)
 • 黃鼎育 (14-15)
 • 顏奕瑄 (建國中學, 14-15, 台灣大學醫學系)
 • 鄧逸軒 (建國中學, 14-15, 台灣大學資訊工程系)
 • 楊皓雲 (北一女中, 14-15, 國防醫學大學醫學系)
 • 黃琬珈 (北一女中, 14-15)
 • 葉舒平 Shu-Ping Ye (14 - 15 MCB)
 • 張心儀 Hsin-Yi Chang @ Kyoto University (13-15 postdoc; 08-13 phd; 06-08 ms; 04-06 NTNU-LS bs)
 • 陳卓逸 Cho-Yi Chen, Assistant Professor @ Yang-Ming University (10-15 GSB; 09-10 AS ra w/ Prof. ST Chen; 07-09 BEBI ms; w/ Prof. Huang)
 • 胡家瑋 Chia-Wei Hu @ University of Wisconsin (13-14 postdoc; 09- 13 MCB; 07-08 m2)
 • 倪成昀 (師大附中, 13-14)
 • 陳俐芸 (師大附中, 13-14)
 • 何亮融 Andy Ho (12-14 BEBI w/ Prof. Huang)
 • 李明樺 Ming-Hua Li (12-14 MCB)
 • 林俐伶 Li-Ling Lin (10-14 postdoc; 06-10 phd, 05-06 m1)
 • 謝立群 (13-14 MCB, suspended)
 • 黃信元 (建國中學, 12-13, 台大資訊)
 • 陳思凱 Szu-Kai Chen (11-13 MCB ms)
 • 徐寬豪 Kuan-Hao Hsu (11-13 MCB ms)
 • 夏頡仁 (11-13 LS)
 • 張惟程 (南山高中, 12-13, 政大資科)
 • 林廷韋 (南山高中, 12-13, 政大心理)
 • 卓義豐 (建國中學, 12-13, 陽明牙醫)
 • 陳源灝 (建國中學, 12-13, 交大資訊)
 • 鄭鈞之 (建國中學, 11-12, 台大醫科, 13-)
 • 邱尉丞 (建國中學, 11-12, 北醫醫科, 13-)
 • 吳柏緯 (11-12 LS)
 • 黃翠琴 Tsui-Chin Huang @ TMU (09-; 05-09 MCB phd; 03-05 NTUT-BE ms)
 • 傅思縉 Szu-Chin Fu @ UTSW (postdoc)
 • 曾建偉 Chien-Wei Tseng (05-12 MCB, 04-05 m1)
 • 林振慶 Cheng-Chin Lin, Assistant Professor @ Yang-Ming University (07-12 BEBI phd, 05-07 YM-IB ms, w/ Prof. Huang)
 • 章人勻 Jen-Yun Chang (08-12 MCB; 04-06 YM-IB ms; w/ Prof. Huang)
 • 謝佩君 Pei-Chun Hsieh (09-10 BEBI, w/ Prof. Huang)
 • 吳怡萱 Yi-Hsuan Wu (08-12 LS)
 • 林秀娟 (09-12 LS)
 • 柯曉雲 (10-12 ms)
 • 石孟禾 (10-12 ms)
 • 蔡惠婷 (10-12 ms)
 • 莊凱能 (09-11 ms ; 08-09 LS bs)
 • 蔡聖爵 (09-11 ms)
 • 王宣凱 (09-11 ms)
 • 吳家琪 (09-11 ms)
 • 陳乃寧 (09-11 ms)
 • 陳亞任 (09-11 BEBI ms, w/ Prof. Huang)
 • 尹存瑄 Tsun-Hsuan Yi (08-10 ms, 06-08 NTNU-LS bs)
 • 陳成諭 (08-10 ms)
 • 許仲誠 (08-10 ms)
 • 周宜德 (08-10 ms, 06-08 BST bs)
 • 吳聿笙 Yu-Sheng Wu (08-10 BEBI ms, w/ Prof. Huang)
 • Vicky Liao (10, TAS)
 • 沈梅 Mae Shen (10 LS b4, URI)
 • 李家璿 Chia-Shyuan Lee (06-09 part-time ra, 05-06 bs)
 • 魏妤真 (08-09 LS b4)
 • 張雅菱 Ya-Ling Chang (07-09 MCB ms)
 • 胡伯宇 (07-09 MCB ms)
 • 張雅雅 (07-09 MCB ms)
 • 吳家宜 Chia-Yi Wu @ UCSD Bioinformatics (06-09 LS bs)
 • 李姿瑩 Tzu-ying Lee (08-09 ra, 06-08 MCB ms)
 • 張智欽 Chi-Chin Chang (08 BEBI d1; YM-IB: 06-08 ra, 04-06 ms; w/ Prof. Huang)
 • 方昱慶 Yu-Ching Fang (05-09 MCB d4, w/ Prof. Huang & CSIE Prof. Hsin-Hsi Chen)
 • 李孟達 (08 VM b3)
 • 吳昇原 (08 ME b3)
 • 賴威延 (08 m1)
 • 李嘉哲 Jia-Je Li (05-08 ra, 03-05 CCU-CSIE ms, 02-03 NTUST-CSIE bs, w/ Prof. Huang)
 • 陳筱瑋 Hsiao-Wei Chen @ NCSU (07-08 pra, 05-07 BME ms, w/ BME Prof. Win-Li Lin)
 • 陳定遠 Ting-Yuan Chen (06-08 MCB ms, 05-06 BST bs)
 • 程凱麟 Kai-Lin Cheng (06-08 MCB ms)
 • 許家維 Jia-Wei Hsu @ NTU Mol. Medicine (06-08 MCB ms)
 • 鄭旭傑 Hsu-Chieh Cheng (06-07 ra)
 • 張佑瑋 Yu-Wei Chang (05-07 MCB ms)
 • 陳正寶 Cheng-Pao Chen (05-07 MCB ms)
 • 倪國欽 Kuo-Chin Ni (05-07 MCB ms)
 • 施景耀 Ching-Yaa Shih (05-07 MCB ms)
 • 李昆學 Kung-Hsueh Lee (04-07 NTNU-LS ms, w/ Prof. Y.C.Wang)
 • 盧子彬 Tzu-Pin Lu (06-07 EE & LS bs, w/ Prof. Huang)
 • 歐承翰 Chern-Han Ou (05-07 EE & LS bs, w/ Prof. Huang)
 • 鄭昆杰 Kun-Chieh Cheng (04-06 NTUT-IB ms)
 • 林南西 Nancy Lin (04-06, IBS ms, w/ Prof. Huang & IBS Prof. Shih-Horng Chiou)
 • 林奕瑄 Yi-Hsuan Lin (05-06 bs)
 • 陳與祥 (05-06 NTNU-LS bs)
 • 白正康 (05-06 NTNU-LS bs)
 • 張幸娟 Shing-Chuan Chang (03-05 NTUT-ChE ms)
 • 王怡琇 I-H, Wang (02-04 NTUT-ChE ms)